Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

KONČÍ VÝJIMKY U PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB


Usnesením vlády ze dne 11. 5. 2020 (zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 236/2020 Sb.)  se s účinností od 14. 5. 2020 ruší v článku I. bodu 1 písm. b) Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 214, že lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
Zároveň se ruší od 14. 5.2020 bod 2 téhož Usnesení vlády, podle kterého není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tzn., že se zaměstnanci nemuseli v období stavu nouze posílat na periodické prohlídky.
Zároveň se Usnesením vlády ze dne 11. 5. 2020 (Sbírka zákonů 236/2020 Sb.)  s účinností od 14. 5. 2020 nařizuje, že
- čestná prohlášení nahrazující vstupní lékařskou prohlídku platí do konce nouzového stavu
- povinnost neabsolvovat periodické lékařské prohlídky jejichž platnost skončila v době nouzového stavu, platí do konce nouzového stavu.
POZOR: Vzhledem k tomu, že nouzový stav by měl v ČR skončit dne 17. 5. 2020, bude třeba po tomto datu u zaměstnanců nařídit dodatečné provedení vstupní lékařské prohlídky, resp. periodické nebo mimořádné prohlídky, jejíž platnost skončila v době nouzového stavu.
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 14.04.2020 | www.demonia.cz