Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

NÁHRADA MZDY ZA SVÁTEK A PROGRAM ANTIVIRUS


Vzhledem k tomu, že výklady k zahrnování náhrady mzdy za svátek do nákladů v rámci programu Antivirus se výrazně lišily, předkládáme stanovisko MPSV, které bylo rozesíláno na Úřady práce.

Stanovisko odboru pracovněprávní legislativy sekce legislativy MPSV, vydané k problematice náhrady mzdy při překážce v práci na straně zaměstnavatele a svátku („údajně“ ze dne 28.4.2020):

„Problematika překážek v práci na straně zaměstnavatele je zejména upravena v § 207 až 210 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“).

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci z důvodu jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele podle ustanovení § 208 ZP, a poskytuje mu proto náhradu mzdy ve výši jeho průměrného výdělku, uplatní se tento postup i za dobu směny, na kterou připadl zaměstnanci svátek. V takovém případě totiž zaměstnanec nepracuje nikoli z důvodu svátku, ale právě jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 ZP. Zaměstnanci navíc neušla z důvodu svátku žádná mzda nebo její část, jak to předpokládá ustanovení § 115 odst. 3 ZP, protože nebýt svátku, stejně by nepracoval a pobíral by náhradu mzdy. To platí i ve vztahu k zaměstnancům odměňovaným měsíční mzdou, jestliže jim zaměstnavatel z důvodu svátku tuto mzdu nekrátí. Mzda nemůže být poskytnuta za dobu jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel proto za tento den mzdu zkrátí a poskytne zaměstnanci náhradu mzdy za jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Zaměstnanci tedy přísluší náhrada mzdy z titulu jiné překážky v práci na základě § 208 ZP, nikoliv z titulu svátku podle § 115 odst. 3 ZP, což má za stávající situace zejména význam z hlediska případného nároku zaměstnavatele na příspěvek v rámci programu Antivirus.“

Náš závěr: stejný postup by se pochopitelně měl uplatnit i v případě překážek v práci podle § 207 resp. § 209 (tzn. minimálně 80% resp. 60% průměrného výdělku). Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy za tyto překážky v práci i za den, na který připadl svátek, může si nárokovat příspěvek v rámci programu Antivirus i za dny svátků.© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 14.04.2020 | www.demonia.cz