5/ VÝPOČET NÁHRADY ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO DOBU PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI V DOBĚ PRVNÍCH 14 DNŮ JEJÍHO TRVÁNÍ

OPRAVENO 10.8.2009


   Při výpočtu náhrady mzdy za dobu prvních 14 kal. dnů nebylo bráno 60% z redukovaného průměrného výdělku pro účely výpočtu náhrady mzdy, ale plných 100%, proto je třeba si opravit výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kal. dnů PN a výši náhrady za ztrátu na výdělku. Celková výše náhrady za ztrátu na výdělku se díky tomu zvýší. Bod 5/ DIS 8/2009 přikládáme v opravené podobě. Za případné vzniklé problémy se omlouváme.


   Vzhledem k tomu, že se v poslední době objevily nesprávné výpočty náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti v době prvních 14 dnů PN, rozhodli jsme se, že zařadíme příklad výpočtu.
   Podle § 370 odst. 1 ZP „náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle § 192 a plnou výši nemocenského. Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší zaměstnanci do výše jeho průměrného výdělku před vznikem škody i za dobu, kdy mu podle § 192 odst. 1 části věty druhé za středníkem nepřísluší náhrada mzdy nebo platu.“
   Příklad:
zaměstnanec, který pracuje pondělí až pátek po 8 hodinách, utrpěl pracovní úraz dne 13. 7. 2009 v průběhu své směny. Potom šel k lékaři, který jej uznal práce neschopným od 13. 7. Ze své osmihodinové směny odpracoval tento den 5 hodin. Pracovní neschopnost trvala do 30. 7. 2009 a prvních 14 kal. dnů pracovní neschopnosti končí dne 26. 7. 2009. Jeho průměrný výdělek před vznikem škody činí 86,26 Kč za hodinu a zjistil se z rozhodného období, kterým je II. čtvrtletí 2009. Redukovaný průměrný výdělek pro účely výpočtu náhrady mzdy činí 77,63 Kč (86,26x0,9).
   Náhrada mzdy v době prvních 14 kal. dnů se vypočetla takto:

   Ušlý výdělek zaměstnance pro účely odškodnění pracovního úrazu v době prvních 14 kal. dnů PN by se vypočetl takto:

   Výše náhrady za ztrátu na výdělku za dobu prvních 14 kal. dnů pracovní neschopnosti bude činit 3861 Kč (6470-2609).
Za dobu od 27. do 30. 7. bude zaměstnanci vypočtena náhrada za ztrátu na výdělku tak, že se vezme průměrný výdělek před úrazem a plná výše nemocenského za tyto kal. dny. Pro tyto účely by měla OSSZ potvrdit výši nemocenského za tyto dny.
   ZÁVĚR: při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku je vždy třeba vycházet z průměrného výdělku zaměstnance. Průměrný výdělek se zjistí podle § 356 odst. 1 ZP jako průměrný hodinový výdělek. Jakékoliv jiné výpočty přes denní výdělky apod. by podle našeho názoru neměly být používány.