Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

ZMĚNY V OBLASTI ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KTERÉ BUDOU PLATIT OD 1. 1. 2019

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ var.symbol
19.11. PRAHA Automotoklub, Opletalova 29 (proti metru C - Hl. nádraží) 1118
20.11. ČESKÉ BUDĚJOVICE Kulturní dům METROPOL 1218
21.11. KARLOVY VARY LS Thermal 1318
22.11. LIBEREC Restaurace u Košků, Vrchlického 50/15, Liberec 13 1418
23.11. ÚSTÍ n. LABEM Národní dům, Velká Hradební 33 1518
26.11. HRADEC KRÁLOVÉ STŘELNICE 1618
27.11. OLOMOUC BEA CENTRUM - Pozor ZMĚNA místa konání!!! 1718
28.11. ZLÍN hotel MOSKVA 1818
29.11. BRNO Hotel CONTINENTAL - Pozor ZMĚNA místa konání!!! 1918
30.11. PLZEŇ DEPO2015, Presslova 14, Klempírna (vstupem 2) - ZMĚNA!!! 2018
 

PROGRAM:

 • 8,30 - 9,00 PREZENCE
 • 9,00 - 13,00 Přednáška k těmto tématům:
   
  • Změny v některých zákonech v souvislosti se zvýšením příjmu pro vznik účasti na nemocenské pojištění (nemocenské pojištění, důchodové pojištění, zdravotní pojištění atd.)
  • Změny v zákonu o důchodovém pojištění (zvýšení základní výměry důchodu, jinak při výpočtu valorizace procentní výměry důchodu, dopad všeobecného vym. základu a koeficientu pro jeho přepočet na výši přiznávaných důchodů v dalších letech a jejich vliv na další zákony)
  • Zvýšení minimální a zaručené mzdy a jejich dopad do dalších zákonů (daně z příjmů, zdravotní pojištění, důchodové pojištění, zákon o zaměstnanosti apod.)
  • Změny v provádění srážek ze mzdy (úprava nezabavitelných částek, postup v případě přikázání jiné peněžité pohledávky, více plátců současně, srážky při výplatě odstupného apod.)
  • Plnění povinného podílu osob se ZP za rok 2018 (změny v náhradním plnění, vyšší odvod do státního rozpočtu apod.)
  • Další aktuální informace z oblasti odměňování + odpovědi na dotazy

   Lektor: ing. Jaroslav Růžička


VLOŽNÉ:

Vložné za jednu osobu bez promítnutí slevy činí 1700 Kč (pro členy 1300 Kč). Při neúčasti vložné nevracíme, ale je možno vyslat náhradníka. Na jednu přihlášku můžete přihlásit maximálně 5 osob.

Úhradu vložného proveďte převodem z účtu před datem konání semináře na náš účet číslo 115-646580227/0100 u Komerční banky, jako variabilní symbol uveďte číslo příslušející k jednotlivým místům konání a konstantní symbol 308.

Při platbě složenkou uveďte variabilní symbol do zprávy pro příjemce. Platbu v hotovosti je třeba vyznačit na přihlášce! Závazné přihlášky posílejte řádně vyplněné na adresu naší firmy - ve vlastním zájmu uvádějte přesný obchodní název Vaší firmy vč. DIČ a čísla Vaší smlouvy (bez těchto údajú nebude daňový doklad úplný).

DAŇOVÝ DOKLAD OBDRŽÍTE PŘI PREZENCI. Bližší informace obdržíte na našem telefonním čísle - 224 326 022.

Závaznou přihlášku je možno poslat e-mailem nebo on-line.
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 19.10.2020 | www.demonia.cz