Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Roční účetní závěrka a daně 2019 + novely daňových zákonů pro rok 2020


TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ var.symbol
03.12.2019 02.12.2019  Praha – Národní dům na Vinohradech, Náměstí Míru 820/9, Praha 2, www.nardum.cz (nedaleko stanice metra A Náměstí Míru) 0600
 

PROGRAM:

 • 8,40 - 9,00   PREZENCE
 • 9,00 - 13,00 Přednáška k těmto tématům:
  • • Sestavení účetní závěrky podnikatelů k poslednímu dni účetního období podle zákona o účetnictví, podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro podnikatele; vazby na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob a optimalizace DPPO, uplatnění novinek platných pro rok 2019,
  • Novely daňových zákonů pro rok 2020, např.:
   • novela zákona o DPH,
   • novela zákona o daních z příjmů, 
   • elektronické evidence tržeb, apod.

Lektor:  Ing. Lenka Kruntorádová MBA, auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru ekonomie

 


VLOŽNÉ:

Vložné na seminář pro jednoho účastníka po odpočtu členské slevy: 1250,- Kč (1650,-Kč pro nečleny).

Úhradu vložného proveďte převodem z účtu před datem konání semináře na náš účet číslo 115-646580227/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo 0600.. Konstantní symbol 308. Při platbě složenkou uveďte variabilní symbol do zprávy pro příjemce. Vložné je možno uhradit rovněž v hotovosti v den konání semináře. I v tomto případě však prosíme o včasné zaslání přihlášky.

Závazné přihlášky posílejte řádně vyplněné na adresu:

Démonia s.r.o, Darwinova 553/12, 143 00 Praha 4
(DIČ: CZ04232291)

Ve vlastním zájmu uvádějte přesný obchodní název Vaší firmy vč. DIČ (bez těchto údajú nebude daňový doklad úplný).

DAŇOVÝ DOKLAD OBDRŽÍTE PŘI PREZENCI. PŘI NEÚČASTI VLOŽNÉ NEVRACÍME!

  Bližší informace obdržíte na našem telefonním čísle +420 603 411 732. Závaznou přihlášku je možno poslat i e-mailem na adresu demonia.praha@seznam.cz.


 © Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 15.08.2022 | www.demonia.cz