Přihlášení do placené sekce:
   POZOR: Od 1.2.2024 nové údaje!!!

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Účetní uzávěrka a závěrka za kalendářní rok 2022 (V1)


Do kolonky PASSWORD zadejte vámi obdržené přihlašovací heslo a stiskněte ENTER popř. "Watch Video", video se začne automaticky přehrávat.

 

TÉMA KAPITOLA
Úvod 01
(1) Účetní uzávěrka 02
Harmonogram a rozsah prací 03
Metodika účetnictví: účetní zásady a účtový rozvrh 04
Inventarizace, analytická evidence, podrozvahová evidence 05
Fyzické inventury, termíny, inventurní soupisy 06
Inventarizační rozdíly, posouzení pro daň z příjmů a DPH 07
Nový majetek a technické zhodnocení 08
Dlouhodobý majetek a koeficienty DPH 09
Zásoby, nedokončená výroba a rozsudek NSS 10
Zálohy, vliv DPH a konfirmace 11
Metodika: časové rozlišení a dohadné položky 12
Účtování časového rozlišení 381, 383, 384 a 385 13-14
Výjimka pro časové rozlišení 15
Pravidla pro dohadné položky 388 a 389 16-17
Významná částka a sk. 38, vzorový příklad 18-19
Dotace provozní a vliv na daň z příjmů 20-21
Tvorba a čerpání opravné položky, účetní a daňové 22-25
Rezervy, účetní a daňové 26
Opravy a změny v účetnictví 27
Rekapitulace a TIPY 28
(2) Účetní uzávěrka 29
Význam účetní závěrky a účetní principy, hospodářský rok 30
Schválení a zveřejňování podle novely zákona o účetnictví 31-32
Výkazy: rozvaha, výsledovka 33-34
Sestavení přílohy podle Vyhlášky 35-36
Přehled cash-flow a vlastního kapitálu 37
Tipy pro výkazy: sankce a archivace 38
Kategorie účetní jednotky, kritéria a změna kategorie 39-41
Specifika pro MIKRO a MALÉ, zjednodušený rozsah účetnictví 42-44
Audit, kritéria, vzorové příklady a tipy 45-50
Daň z příjmů a účetnictví, rezerva na daň 51
Rekapitulace a kontroly účetní závěrky 52
ZÁVĚR 53© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 25.01.2024 | www.demonia.cz