Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Účetní uzávěrka a závěrka za kalendářní rok 2023 (V1)


Do kolonky PASSWORD zadejte vámi obdržené přihlašovací heslo a stiskněte ENTER popř. "Watch Video", video se začne automaticky přehrávat.

 

Úvod 01  
(1) Účetní uzávěrka 02 04.35
Harmonogram a rozsah prací 03 06.43
Metodika účetnictví: účetní zásady a účtový rozvrh 04 11.45
Inventarizace dokladová, analytická evidence, 05 16.30
Fyzické inventury, Inventarizační rozdíly, optimalizace 06-07 20.30
Dlouhodobý majetek, PC, TZ, ZC, drobný majetek 08-09 38.40
Zásoby, nedokončená výroba a rozsudek NSS 10 42.50
Metodika: časové rozlišení a dohadné položky 11 46.50
Účtování časového rozlišení 381, 383, 384 a 385, výjimky 12-14 49.00
Pravidla pro dohadné položky 388 a 389 15-16 56.25
Významná částka a sk. 38, vzorový příklad 17-18 01.02.50
Tvorba a čerpání opravné položky, účetní a daňové 19-21 01.13.45
Rekapitulace a TIPY 22 01.22.00
     
(2) Účetní závěrka 23 01.25.05
Význam účetní závěrky a účetní principy, zveřejnění aj. 24-25 01.26.05
Výkazy: rozvaha, výsledovka 26-27 01.29.40
Sestavení přílohy podle Vyhlášky 28-29 01.32.55
Přehled cash-flow a vlastního kapitálu, sankce, archivace 30-31 01.35.45
Kategorie účetní jednotky, kritéria a změna kategorie 32-33 01.37.50
Pravidla pro MIKRO a MALÉ, zjednodušený rozsah 34-36 01.40.30
Audit, kritéria, vzorové příklady a tipy 37-41 01.44.30
Daň z příjmů a účetnictví, rezerva na daň 42 01.54.30
Rekapitulace a kontroly účetní závěrky 43 01.56.25
     
(3) Novela zákona o účetnictví 44 01.58.40
Komentář k vazbám na daňové novely 45 02.01.00
Účtování ve funkční měně 46 02.05.20
Další novinky: čistý obrat, Vyhláška, Zpráva o daních aj. 47 02.08.00
DPH a koeficienty, vliv novel daňových zákonů 48 02.09.40
ZÁVĚR 49 02.14.20© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 05.03.2024 | www.demonia.cz