DIS 7/2001

                     Démonia
                          Informační
                               Servis

    Vážení přátelé,

      i v dnešním čísle budeme pokračovat v komentování změn v zákonech, týkajících se oblasti odměňování a personální práce. První změny byly provedeny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Dále se ještě vracíme ke změnám v zákonu 155/95 Sb. o důchodovém pojištění, k němuž jsme přinesli výklad v minulém čísle.

 CO BUDE NOVÉHO V PRÁCI MZDOVÝCH ÚČETNÍCH OD …….

 

O B S A H


1/ ZMĚNY V ZÁKONU 592/92 Sb. O POJISTNÉM NA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍÍ

2/ KDY A JAK DO PŘEDČASNÉHO DŮCHODU PO NOVELE ZÁKONA 155/95 Sb.?

3/ NEPŘETRŽITÉ PROVOZY A DVANÁCTIHODINOVÉ SMĚNY

4/ PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA A ČERPÁNÍ NÁHRADNÍHO VOLNA ZA PRÁCI PŘESČAS

5/ VÝKLADY K PŘESTÁVKÁM V PRÁCI

6/ ODPOVĚDI NA DOTAZY


Závěrečný pozdrav od pana MURPHYHO se týká závažného odhalení pravdy


BŮH PŘI STVOŘENÍ ČLOVĚKA PONĚKUD PŘECENIL SVÉ SCHOPNOSTI.